PHỤ NỮ NHỚ NHÉ !!!

Là phụ nữ, phải mạnh mẽ!

Nhé, phụ nữ…!

Ngọc Linh – By Dear